Business Process Outsourcing

2

12.2016

2 grudnia 2016

Monetia oferuje usługi w obszarze optymalizacji i poprawy efektywności procesów biznesowych firm, przedsiębiorstw oraz instytucji. Wśród klientów spółki są między innymi urzędy skarbowe, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, banki,  koncerny energetyczne, czy telekomy.

Na zlecenie klienta spółka może świadczyć zindywidualizowane usługi outsourcingowe w dowolnej części kraju. Monetia posiada profesjonalne zaplecze kompetencyjne, doskonałą znajomość rynków lokalnych, wysoko wyspecjalizowaną kadrę gwarantującą najwyższe standardy obsługi. Jest rozpoznawalną marką o ugruntowanej pozycji na rynku, z rozległą siecią stacjonarnych placówek. Jej wiarygodność potwierdza licencja krajowej instytucji płatniczej udzielona przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Outsourcing kasowy

Monetia specjalizuje się w organizacji i prowadzeniu obsługi kasowej, przyjmowaniu wpłat gotówkowych i płatności masowych. Spółka precyzyjnie dobiera rozwiązania organizacyjne do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klienta dbając, by wspierały one realizację celów optymalizacyjnych i efektywnościowych instytucji, takich jak np.:

 • skrócenie czasu obsługi klienta końcowego przez możliwość wydłużenia godzin pracy placówki i obsługi kasowej jednocześnie w wielu oddziałach Monetii
 • usprawnienie organizacyjne w funkcjonowaniu firmy, ponieważ Monetia jest odpowiedzialna za zapewnienie działalności oddziału
 • podniesienie komfortu i wzrost jakości obsługi dzięki obsłudze przez profesjonalnych kasjerów oraz możliwości jednoczesnego regulowania innych wpłat gotówkowych po preferencyjnych cenach
 • szybki przepływ gotówki – w ustalonym momencie środki trafiają na konta klienta
 • obniżenie kosztów nawet do 60%, ponieważ koszt funkcjonowania placówki ponosi Monetia
 • pozyskanie nowych grup klientów w lokalizacjach oddalonych od siedziby klienta bez konieczności inwestowania własnych środków w uruchomienie własnej placówki i prowadzenia działań marketingowych
 • bezpieczeństwo transakcji, gdyż Monetia ponosi odpowiedzialność za wszystkie przyjęte wpłaty

Outsourcing kasowy może być prowadzony:

 • w lokalizacji wskazanej przez klienta
 • poprzez własną sieć ponad 720 oddziałów w całym kraju
 • w placówce uruchomionej pod katem potrzeb klienta
 • istnieje także możliwość odmiejscowienia wpłat od miejsca zamieszkania klienta końcowego, dzięki czemu może terminowo regulować płatności przebywając w podróży lub na urlopie

Fulfilment

Monetia jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę fulfilmentu. Jest ona skierowana do klientów działających w segmencie e-commerce i wymagających formalnego potwierdzenia transakcji zakupu lub usługi.

Fulfilment jest idealnym rozwiązaniem dla banków, firm ubezpieczeniowych czy telekomów, których konsumenci deklarują w kanale online zakup lub zmianę zakresu usługi, a jej dostawca musi ten fakt potwierdzić umową.

Monetia w oparciu o dane dostarczone przez klienta generuje umowę uzupełniając ją o dane konsumenta i udostępnia nabywcy do podpisu w dowolnej placówce swojej sieci. Przed złożeniem podpisu na umowie, dane osobowe konsumenta są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości.

Usługa wspiera firmy w uzyskaniu takich efektów, jak:

 • bezpieczeństwo transakcji i ważność umowy – klient ma pewność, że dokumenty zostały podpisane przez osobę upoważnioną. Dzięki weryfikacji danych konsumenta przez pracowników Monetii, nie ma ryzyka, że umowę podpisała osoba trzecia – sąsiadka, czy członek rodziny
 • obniżenie kosztów przygotowania umowy – koszt druku ponosi Monetia
 • możliwość wprowadzenia elektronicznej obiegu dokumentów  – klient przesyłam do Monetii umowę w wersji elektronicznej i zwrotnie otrzymuje skan podpisanego dokumentu
 • redukcja kosztów dostarczenia umowy do nabywcy –  fulfilment eliminuje opłaty za usługi firm kurierskich, ponieważ umowa czeka na nabywcę w placówce Monetii
 • skrócenie czasu zawarcia umowy – usługa eliminuje wielokrotne wizyty kurierów podczas nieobecności nabywcy i ponowne wysyłanie umowy w przypadku zwrotów korespondencji lub podpisu przez osobę nieupoważnioną
 • wzrost komfortu obsługi konsumenta, który nie jest już skazany na umawiania się i czekanie na kuriera. Sam wybiera czas i placówkę, w której złoży podpis pod umową.

Organizacja obsługi klienta detalicznego

Instytucjom i firmom prowadzącym masową obsługę klienta, Monetia proponuje zaprojektowanie i wdrożenie profesjonalnego systemu kierowania przepływem klientów. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w bankach, urzędach gmin i miast, urzędach skarbowych.

Monetia odpowiada za dostarczenia urządzeń, oprogramowania, przeprowadzenie testów, wdrożenie systemu w siedzibie klienta oraz zlecanie usług serwisowych.

System kolejkowy pozwala na:

 • poprawę komfortu i jakości obsługi  poprzez usprawnienie uporządkowanie przepływu odwiedzających i wskazanie pracowników, dedykowanych do obsługi ich spraw
 • lepsze wykorzystanie czasu pracowników, dzięki ograniczeniu sytuacji stresogennych charakterystycznych dla „tradycyjnych” kolejek
 • bardziej efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników tzw. front Office
 • możliwość optymalizacji liczby personelu
 • większa kontrola nad jakością pracy i wydajnością pracowników

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45