Franczyzobiorcy

Otwórz Agencję Monetia!
1. Atrakcyjny system wynagradzania

Agent, jako Partner naszej sieci od samego początku zyskuje dostęp do szerokiego grona Klientów indywidualnych oraz wsparcie marketingowe swojej Agencji. Dzięki temu może skutecznie budować nowe przedsiębiorstwo lub rozszerzać dotychczasowo prowadzoną działalność, korzystając w pełni z wiedzy i doświadczenia Monetia Sp. z o.o.. W ramach oferowanego przez nas systemu, Partner otrzymuje większość wartości prowizji pobranej od każdego Klienta. Otrzymuje także wynagrodzenie za przyjmowanie wpłat na podstawie umowy z wystawcą płatności masowych, którego wysokość ustalana jest z naszym Partnerem indywidualnie. Ponadto w skład wynagrodzenia wchodzi także prowizja za sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych oraz wypłaty z karty za pomocą terminala POS. W celu zwiększenia rentowności nowego punktu, nasz nowy Partner może dostosować tabelę opłat i prowizji do warunków swojej najbliższej konkurencji (dotyczy nowych miejscowości).

2. Standard oznakowania placówki

Wyposażenie placówki powinno być zgodne ze standardami Monetia, dlatego wszyscy nowi partnerzy naszej sieci mają zagwarantowane wsparcie w postaci odpowiednio dobranego i przygotowanego oznakowania swojej placówki. Służymy wszelką radą i pomocą przy uruchamianiu każdego nowego punktu. Ponadto Monetia wyposaża każdą placówkę w odpowiedni system informatyczny, niezbędny do prowadzenia działalności.

3. Wsparcie marketingowe

Monetia prowadzi działania promocyjne zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. Jednymi z najważniejszych działań jest współpraca z klientami wystawców płatności masowych np. zakłady energetyczne, które polecają nasze punkty w celu realizacji płatności oraz pozwalają nam dotrzeć do dużej liczby swoich Klientów. Akcje te często, prowadzone są na dużą skalę z ich pomocą docieramy bezpośrednio do grona ponad 500 tys. Klientów.

4. Program szkoleniowy

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, przygotowaliśmy dla naszych partnerów specjalistyczny program szkoleniowy z zakresu procedur, technik sprzedaży oraz obsługi produktów sprzedawanych w naszych placówkach. Oferowane szkolenia są bezpłatne i mają za zadanie wesprzeć siłę oraz motywację naszych wszystkich partnerów w realizacji celów biznesowych. Ponadto posiadamy odpowiednio wykwalifikowanych Koordynatorów Regionalnych Sprzedaży, którzy wspierają sieć Agencji na terenie całego kraju oraz służą naszym Partnerom odpowiednim wsparciem i pomocą.

Ogólne warunki współpracy

1. Warunki stawiane przyszłym Partnerom

Agentem może zostać osoba fizyczna lub osoba reprezentująca Agenta (w przypadku osób prawnych), która:
– posiada obywatelstwo polskie
– prowadzi działalność gospodarczą
– nie jest karana
– nie posiada zaległości zarówno jako osoba fizyczna, jak i wspólnik podmiotu gospodarczego (Urząd Skarbowy, ZUS)
– nie znajduje się w wykazie Biura Informacji Kredytowej, Rejestrze Niesolidnych Klientów oraz Biurze Informacji Gospodarczej

Poszukując Partnerów kierujemy się przede wszystkim jakością, a nie ilością, dlatego jeżeli chcesz budować z nami swój własny sukces, masz jasną wizję swojego działania i jesteś osobą dobrze zorganizowaną, serdecznie zapraszamy do współpracy!

2. Rozliczanie agencji

Wysokość wynagrodzenia Agenta jest ustalana w okresach miesięcznych i jest zależna od zrealizowanych dyspozycji klientów. Po zakończonym miesiącu kalendarzowym agent otrzymuje zestawienie wykonanych operacji wraz z wyliczeniem wynagrodzenia. Po jego zaakceptowaniu agent wystawia fakturę, na podstawie której Monetia wypłaca wynagrodzenie.

3. Koszty uruchomienia punktu

Na główne koszty inwestycji składają się m.in.:
– adaptacja lokalu
– wybudowanie boksu kasowego lub adaptacja istniejącego
– zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego
– zakup sejfu
– zakup pakietu w skład którego wchodzi m.in. oznakowanie placówki, stemple, materiały reklamowe etc.

4. Koszty bieżącej działalności

Agent ponosi koszty:
– wynajmu lokalu,
– zatrudnienia pracownika,
– konwoju wartości pieniężnych,
– eksploatacyjne (energia, telekomunikacja, itp.),
– ubezpieczenia (gotówki, lokalu, itp.).

5. Monetia ponosi koszty:

– realizacji płatności (koszt Krajowej Izby Rozliczeniowej),
– przetwarzania gotówki na pieniądz elektroniczny,
– archiwizacji dokumentów źródłowych,
– marketingu (ogólnopolskiego oraz dofinansowanie lokalnego)

Niewielka inwestycja i ograniczone ryzyko to gwarancja osiągnięcia zamierzonych zysków.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45