Monetia nawiązała współpracę z BNP Paribas

15

10.2014

15 października 2014

Monetia zawarła z BNP Paribas umowę, w wyniku której obie instytucje mogą wspólnie ubiegać się o obsługę bankową urzędów miast i gmin. Pierwszy punkt kasowy w ramach tej współpracy powstanie w połowie października w UMiG w Swarzędzu.

BNP Paribas to kolejny bardzo istotny strategicznie dla nas partner. W ramach umowy będziemy prowadzić dla banku outsourcing kasowy, czyli obsługę gotówkową w urzędzie, wypełniając tym samym warunki przetargu, w którym wziął udział BNP Paribas. Istotną przesłanką do nawiązania współpracy jest fakt, że posiadamy licencję Krajowej Instytucji Płatniczej KNF, czego często nie są w stanie zapewnić bankom miejscowe punkty kasowe. – tłumaczy Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii. Swarzędzka placówka będzie 15. prowadzoną przez Monetię w ramach outsourcingu kasowego dla banków. Pozostałe są prowadzone we współpracy z DnB Bankiem i Getin Bankiem.

Banki chętnie zlecają outsourcing, w celu uzupełnienia swojej własnej sieci placówek lub gdy startują w przetargach na obsługę urzędów i instytucji. Zamawiający często wymagają, by w ich siedzibie było prowadzone okienko kasowe, co nie zawsze idzie w parze z polityką banków. – wyjaśnia prezes Jóźwiak. Placówki bankowe obecnie koncentrują się doradztwie i sprzedaży, natomiast obsługa kasowa jest w nich ograniczana. Monetia ma odpowiednie zasoby, by obsługiwać klienta gotówkowego. Występujemy więc w postępowaniach jako konsorcjant lub podwykonawca, a bank może realizować obsługę urzędu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, tj. koszty osobowe, adaptacyjne, ochrony, ubezpieczenia czy transportu.

Outsourcing kasowy przynosi klientom agencji od 20% do 60% oszczędności w porównaniu z kosztami prowadzenia własnej placówki – w zależności od instytucji.

Agencja ma już w swoim portfelu ponad 150 firm i instytucji, które korzystają z outsourcingu kasowego. Poza bankami są to urzędy skarbowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje finansowe a nawet Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. W punktach agencji można zrealizować wpłaty gotówkowe nie tylko na konta urzędów, ale także na dowolne rachunki bankowe. Oznacza to możliwość jednoczesnego opłacenia czynszu, faktur za prąd, gaz, abonamentu za telewizję, telefon czy Internet. Dodatkowo można wypłacić gotówkę poprzez POS czy doładować kartę do komórki. Osoby odwiedzające punkty Monetii mogą korzystać z niższych (lub zerowych) prowizji od faktur dla wybranych dostawców.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45