Monetia wśród Gazeli Biznesu 2016 r.

28

03.2017

28 marca 2017

Monetia znalazła się w I. setce najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce. 14 marca br. przedstawiciele spółki wzięli udział w uroczystej Gali Gazeli Biznesu, organizowanej co roku przez redakcję „Pulsu Biznesu”.

W rankingu wojewódzkim „Gazele Biznesu 2016” Monetia zajęła 17 miejsce, w ogólnokrajowym 69. Łącznie w zestawieniu znalazło się blisko 4,4 tys. spółek. O miejscu w rankingu zdecydował przyrost obrotów z trzech ostatnich lat.

– Tak wysoka pozycja Monetii w rankingu jest efektem intensywnego rozwoju spółki, realizacji strategii, dywersyfikacji oferty i wejścia na nowe rynki – wyjaśnia Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii. – Ewaluowaliśmy z agencji płatniczej do wyspecjalizowanej firmy transakcyjnej, lidera outsourcingu kasowego dla sektora public. Rosnące zainteresowanie kolejnych instytucji, także finansowych, naszą usługą pokazuje, że to rynek z wciąż dużym potencjałem do zagospodarowania przez Monetię.

Przez okres analizowany na potrzeby rankingu, Monetia odnotowuje dynamiczny wzrost wyników finansowych. Na koniec 2016 r. obroty spółki wyniosły 3,5 mld zł przy przychodach na poziomie 40 mln zł (wzrost o 19% r/r) i EBITDA 3,2 mln zł (wzrost o 43% r/r). Marża brutto spółki za 2016 r. wyniosła 6,9%. Jednocześnie spółka intensywnie rozwija ofertę Business Process Outsourcing, by jeszcze mocniej zdywersyfikować źródła przychodów i uniezależnić je od rynku gotówkowego. Obecnie w portfelu spółki znajduje się ponad 400 instytucji.

Ranking „Gazele Biznesu 2016” jest już 17 edycją tego prestiżowego zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się MŚP. Powstaje na podstawie analizy wyników finansowych firm przez niezależną wywiadownię gospodarczą Coface, która działa na zlecenie redakcji „Pulsu Biznesu”.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45