Monetia z licencją Komisji Nadzoru Finansowego

30

04.2014

30 kwietnia 2014

Monetia, należąca dotychczas do Banku DNB ogólnopolska sieć agencji płatniczych, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Oznacza to, że od 5 maja 2014 r. Monetia będzie prowadzić niezależną działalność operacyjną.

Bank DNB, pod koniec 2012 roku, zawarł warunkową umowę sprzedaży z Certis Investments sp. z o.o., (której udziałowcami są Capital Partners Investment i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz prezes zarządu Monetii). Decyzja ta wynikała ze zmiany profilu działania DNB – z banku uniwersalnego na korporacyjny. Dlatego – podobnie jak w przypadku oddziałów detalicznych – znaleziono dla Monetii inwestora, który zapewni jej dalszy rozwój.

Kolejnym warunkiem dojścia transakcji do skutku jest uzyskanie przez Monetię zezwolenia KNF na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, co nastąpiło 29 kwietnia.

Monetia to w tej chwili największa sieć agencji płatniczych w Polsce pod względem liczby placówek i realizowanych transakcji. Na koniec I kwartału 2014 roku sieć Monetii liczyła 550 placówek obsługujących ponad 500 tys. klientów miesięcznie.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45