Capital Partners: Monetia chce podwoić udziały rynkowe

13 czerwca 2014

Sieć agencji płatniczych Monetia zapowiada poszerzenie oferty o nowe usługi, w tym outsourcing kasowy urzędów i spółdzielni mieszkaniowych oraz obsługujących je banków.

Monetia, w której Capital Partners od dwóch miesięcy ma 60 proc. udziałów (funduszu nabył je w ramach transakcji typu MBO od grupy DnB Nord, wartość transakcji, w której pozostałe udziały nabył menedżment spółki, wyniosła 7,3 mln zł) zapowiada szybki rozwój biznesu. Obecnie Monetia ma 550 oddziałów i pół miliona klientów. Obsługuje 15 mln transakcji rocznie o łącznej wartości 2,6 mld zł. Współpracuje ze 150 wystawcami faktur. Strategia firmy na najbliższe 2-3 lata zakłada wzrost liczby oddziałów o 10-proc. rocznie. Już w tym roku ich liczba placówek ma sięgnąć 600. Rozwój terytorialny skupiony będzie na zachodzie Polski, gdzie w tej chwili sieć ma największe luki. Zarząd liczy, że dzięki temu Monetia w ciągu najbliższych kilku lat zwiększy jej udział w rynku płatności gotówkowych z obecnych 10 do 20 proc. – Wartość płaconych w Polsce rachunków za różnego rodzaju usługi przekracza 57 mld zł, z czego około połowa jest regulowana gotówkowo. Badania pokazują, że jest duża grupa Polaków, którzy bardzo niechętnie przechodzą na inne formy płatności – komentuje Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii.
Zapowiada wprowadzenie do oferty nowych usług, w tym outsourcingu kasowego dla urzędów i spółdzielni mieszkaniowych oraz obsługujących je banków. Ujawnia, że spółka podpisała już pierwsze kontrakty na outsourcing kasowy z DnB i Getin Bankiem. – Widzimy na rynku spory popyt na tego typu usługę ze strony jednostek samorządu terytorialnego i dużych przedsiębiorstw, które z różnych względów nie chcą prowadzić kas samodzielnie – stwierdza.
Innym pomysłem na biznes ma być tzw. fulfillment, czyli procesowanie umów i innych dokumentów. – Monetia będzie umożliwiać w swoich placówkach zweryfikowanie danych klienta i uzyskanie niezbędnych podpisów. Klient wybiera dogodną dla siebie porę i miejsce. Rozmawiamy już z kilkoma zainteresowanymi firmami. Kierujemy tę usługę m.in. do instytucji finansowych o ograniczonej liczbie oddziałów czy telekomów oferujących swoje usługi zdalnie – tłumaczy Jóźwiak.
Jest przekonany, że kierowana przez niego firma będzie wypracowywała coraz lepsze wyniki finansowe. W zeszłym roku finansowa miała 9,6 mln zł przychodów. Wynik EBITDA sięgnął 2,1 mln zł a netto 1,76 mln zł. – Wprowadzenie planowanych przez nas zmian pozytywnie wpłynie na naszą rentowność – zauważa. Nie rozwija tematu.

źródło: parkiet.com

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45