Sektor public

Outsourcing kasowy. Klient detaliczny.

1. Outsourcing kasowy

Monetia specjalizuje się w organizacji i prowadzeniu obsługi kasowej, przyjmowaniu wpłat oraz realizacji wypłat gotówkowych. Spółka, na podstawie analizy sytuacji wyjściowej i wewnętrznych benchmarków, precyzyjnie dobiera rozwiązania optymalizacyjne do faktycznych potrzeb i oczekiwań urzędu dbając, by wspierały one realizację takich celów, jak np.:

 • zwiększenie dostępności kas dla klienta końcowego przez możliwość wydłużenia godzin pracy placówki i obsługi kasowej jednocześnie w wielu oddziałach Monetii
 • usprawnienie organizacyjne w funkcjonowaniu urzędu, ponieważ Monetia jest odpowiedzialna za zapewnienie działalności oddziału
 • podniesienie komfortu i wzrost jakości obsługi dzięki obsłudze przez profesjonalnych kasjerów, akceptację różnych form płatności oraz możliwości jednoczesnego regulowania innych wpłat gotówkowych po preferencyjnych cenach
 • szybki przepływ gotówki – w ustalonym momencie środki trafiają na konta urzędu
 • obniżenie kosztów nawet do 60%, ponieważ koszt funkcjonowania placówki ponosi Monetia
 • bezpieczeństwo transakcji, gdyż Monetia ponosi odpowiedzialność za wszystkie przyjęte wpłaty
Możliwe modele współpracy:
 • w dotychczasowej lokalizacji w urzędzie lub przedsiębiorstwie
 • poprzez własną sieć oddziałów Monetii w całym kraju
 • w placówce uruchomionej pod kątem potrzeb urzędu lub przedsiębiorstwa
 • istnieje także możliwość odmiejscowienia wpłat (inkaso) od miejsca zamieszkania klienta końcowego, dzięki czemu może terminowo regulować płatności przebywając w podróży lub na urlopie

2. Organizacja obsługi klienta detalicznego

Instytucjom prowadzącym masową obsługę klienta, Monetia proponuje zaprojektowanie i wdrożenie profesjonalnego systemu kierowania przepływem interesantów. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w urzędach gmin i miast, urzędach skarbowych, biurach obsługi klienta.

Monetia odpowiada za dostarczenie urządzeń, oprogramowania, przeprowadzenie testów, wdrożenie systemu w urzędzie oraz zlecanie usług serwisowych.

System kolejkowy pozwala na:

 • poprawę komfortu i jakości obsługi  poprzez usprawnienie przepływu odwiedzających i wskazanie pracowników, dedykowanych do obsługi ich spraw
 • poprawa komfortu pracy pracowników obsługi, dzięki ograniczeniu sytuacji stresogennych charakterystycznych dla tradycyjnych kolejek
 • bardziej efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników tzw. front Office
 • możliwość optymalizacji liczby personelu
 • większa kontrola nad jakością pracy i wydajnością pracowników

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45