Współpraca Agencyjna

Otwórz Agencję Monetia
ATRAKCYJNY SYSTEM WYNAGRADZANIA

Partner otrzymuje większość wartości prowizji pobranej od każdego Klienta, jak również wynagrodzenie za przyjmowanie wpłat na podstawie umowy z wystawcą płatności masowych, którego wysokość ustalana jest z naszym Partnerem indywidualnie. Ponadto w skład wynagrodzenia wchodzi także prowizja za sprzedaż doładowań do telefonów komórkowych oraz wypłaty z karty za pomocą terminala POS.

STANDARD OZNAKOWANIA PLACÓWKI

Wyposażenie placówki powinno być zgodne ze standardami Monetia Sp. z o.o., dlatego wszyscy nowi partnerzy naszej sieci mają zagwarantowane wsparcie w postaci odpowiednio dobranego i przygotowanego oznakowania swojej placówki.

WSPARCIE MARKETINGOWE

Każdy nowy punkt oprócz standardowego oznakowania placówki otrzymuje m.in..:
pakiet ulotek reklamujących ofertę poszczególnej placówki, plakaty ukazujące nasze poszczególne usługi eksponowane w placówce, specjalne plansze dystrybuowane w sieciach kablowych na terenie całego kraju, nadruki reklamowe na rachunkach wystawców płatności masowych.

PROGRAM SZKOLENIOWY

Przygotowaliśmy dla naszych partnerów specjalistyczny program szkoleniowy z zakresu procedur, technik sprzedaży oraz obsługi produktów sprzedawanych w naszych placówkach. Oferowane szkolenia są bezpłatne i mają za zadanie wesprzeć siłę oraz motywację naszych wszystkich partnerów w realizacji celów biznesowych.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45