Outsourcing kasowy Monetii wchodzi do sądów – spółka liczy na 40% rynku

12

06.2016

12 czerwca 2016

Monetia, właściciel największej sieci agencji płatniczych w kraju, zawarła pierwszą umowę na prowadzenie okienka kasowego dla sądu. Z kilkudziesięcioma kolejnymi trwają zaawansowane rozmowy.

Sądy, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego i urzędy skarbowe, widzą w outsourcingu kasowym sposób na optymalizację kosztową i organizacyjną. Zlecając outsourcing kasowy Monetii, ograniczają koszty prowadzenia punktu opłat nawet o 60%. Obsługę okienek przejmują wyspecjalizowani pracownicy krajowej instytucji płatniczej. To na niej spoczywa obowiązek pokrycia kosztów obsługi, ubezpieczenia i transportu gotówki, a także zapewnienia punktowi wystarczającego personelu.

– Outsourcing dla sądów jest odpowiedzią na rosnący popyt na tę usługę wśród nowej grupy sektora public. – mówi Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii – Zawarta właśnie umowa to pierwsza z wielu kolejnych. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkudziesięcioma sądami. Liczymy, że z naszej oferty skorzysta ok. 40% instytucji sądowniczych.

Punkty kasowe Monetii będą przyjmować gotówkowe opłaty sądowe.  Mogą także prowadzić obrót znakami opłaty sądowej. Transakcje te są zwolnione z prowizji i dodatkowych opłat. W okienkach będą również przyjmowane inne wpłaty gotówkowe interesariuszy lub będzie wypłacana gotówka. Oznacza to, że klientami okienka kasowego będą nie tylko osoby odwiedzające sąd, ale także okoliczni mieszkańcy i drobni przedsiębiorcy. Monetia spodziewa się, że każdy nowy punkt będzie miesięcznie odwiedzać 2-3 tys. osób.

Z outsourcingu kasowego Monetii korzysta kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego, ponad 40% urzędów skarbowych oraz banki. Spółka w kolejnych miesiącach zamierza umacniać swoją pozycję w sektorze public. Jednocześnie prowadzi aktywne prace nad rozbudową oferty o produkty bezgotówkowe. Celem strategii Monetii jest dywersyfikacja źródeł przychodów.

Spółka realizuje projekty lokacyjne dla największego na świecie właściciela i operatora sieci bankomatów. Rozwija także obsługę międzynarodowych przekazów pieniężnych oraz dystrybucję prostych produktów finansowych. Potencjał rozwoju spółki kryje się w dobrej znajomości lokalnych rynków, niskich prowizjach, sieci blisko 700 placówek i ich dogodnej lokalizacji dla klientów końcowych.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45