Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

18 czerwca 2014

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majówka 21A w Starachowicach informuje zainteresowanych, iż współpracuje z Bankiem DnB NORD poprzez sień agencji bankowych „Monetia”. Stopień współpracy z Agencją „Monetia” oceniany jest bardzo wysoko zarówno przez obie zainteresowane strony, jak również klientów agencji. 

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45