ZGN w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

18 czerwca 2014

Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15C, wykonała w latach 2008 r. i 2009 r. na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, usługi pośrednictwa finansowego – zastępczej obsługi kasowej na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, prowadzonej w Agencjach Banku DnB NORD działających pod współną marką „Monetia”, w tym:

– od 02.01.2018 r. do 31.12.2008 r. na kwotę umowną 65000,00 zł
– od 02.01.2009 r. do 25.08.2009 r. na kwotę umowną 60 000,00 zł

Usługi wykonane zostały z należytą starannością oraz zgodnie z zawartą umową.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45