Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

9

03.2021

9 marca 2021

W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, Monetia jako Krajowa Instytucja Płatnicza zobowiązana jest udostępnić konsumentom (online oraz w siedzibie + miejscach prowadzenia działalności) broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.

 

Link do broszury:
wersja polska: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/leaflet-your-rights-payments-eu_pl.pdf

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45