Ład korporacyjny

Monetia sp. z o. o. stosuje się do zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html, która jest oficjalną stroną KNF poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego).

Monetia sp. z o.o. informuje, że nie stosuje zasad określonych w § 6, § 12 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz wskazanych w Rozdziale 5. Monetia sp. z o.o. nie stosuje również zasad określonych w Rozdziale 9 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” ze względu na to, iż Spółka nie nabywa i nie zarządza aktywami na ryzyko klienta.

Zasadniczym uzasadnieniem dla wszystkich odstępstw od rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego zasad określonych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” jest ich nadmierna uciążliwość dla Spółki oraz nieproporcjonalność w świetle skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej Spółki.

Zarząd Spółki:

Wojciech Jóźwiak – Prezes Zarządu

Piotr Zięba – V-ce Prezes Zarządu

 

 

Ogólny schemat organizacyjny Monetia sp. z o.o.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45