E-commerce i biznes

Fulfilment

1. Fulfilment

Monetia jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę fulfilmentu. Jest ona skierowana do klientów działających w segmencie e-commerce i wymagających formalnego potwierdzenia transakcji zakupu lub usługi.

To idealne rozwiązanie dla firm ubezpieczeniowych czy telekomów, których konsumenci deklarują w kanale online zakup lub zmianę zakresu usługi, a jej dostawca musi ten fakt potwierdzić umową.

Monetia w oparciu o dane dostarczone elektronicznie przez klienta generuje umowę uzupełniając ją o dane konsumenta i udostępnia nabywcy do podpisu w dowolnej placówce swojej sieci. Przed złożeniem podpisu na umowie, dane osobowe konsumenta są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości.

Usługa wspiera firmy w uzyskaniu takich efektów, jak:

 • bezpieczeństwo transakcji i ważność umowy – klient ma pewność, że dokumenty zostały podpisane przez osobę upoważnioną. Dzięki weryfikacji danych konsumenta przez pracowników Monetii, nie ma ryzyka, że umowę podpisała osoba trzecia – sąsiadka, czy członek rodziny
 • obniżenie kosztów przygotowania umowy – koszt druku ponosi Monetia
 • możliwość wprowadzenia elektronicznej obiegu dokumentów  – klient przesyłam do Monetii umowę w wersji elektronicznej i zwrotnie otrzymuje skan podpisanego dokumentu
 • redukcja kosztów dostarczenia umowy do nabywcy –  fulfilment eliminuje opłaty za usługi firm kurierskich, ponieważ umowa czeka na nabywcę w placówce Monetii
 • skrócenie czasu zawarcia umowy – usługa eliminuje wielokrotne wizyty kurierów podczas nieobecności nabywcy i ponowne wysyłanie umowy w przypadku zwrotów korespondencji lub podpisu przez osobę nieupoważnioną
 • wzrost komfortu obsługi konsumenta, który nie jest już skazany na umawiania się i czekanie na kuriera. Sam wybiera czas i placówkę, w której złoży podpis pod umową.

2. Obsługa wpłat od klienta końcowego

Każdy sprzedawca usług masowych, pobierający comiesięczne opłaty od swoich klientów, może zlecić Monetii przyjmowanie oraz rozliczanie indywidualnych wpłat na konta firmy. Celem tego rozwiązania jest obniżenie kosztów działalności sprzedawcy. Dodatkowa korzyścią jest możliwość zaproponowania konsumentom konkurencyjnych prowizji z tytułu wpłat dokonywanych na poczcie lub w placówkach bankowych.

Korzyści płynące ze współpracy:

 • oszczędność kosztów
 • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji
 • szybki przepływ gotówki
 • ułatwienia organizacyjne w funkcjonowaniu firmy
 • zadowolenie i oszczędność czasu klientów
 • poprawa komfortu obsługi klientów
 • unikatowy system NORDcollect będący szybkim i efektywnym sposobem rozliczania płatności masowych

3.       Wpłatomaty, odbiór i konwojowanie gotówki

W oparciu o swoją rozległą sieć placówek Monetia dla swoich klientów biznesowych może pełnić funkcję wpłatomatu dziennego utargu. To wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców ceniących płynność oferowaną przez gotówkę i jednocześnie prowadzących działalność usługową lub handlową w oparciu o płatności realizowane żywym pieniądzem.

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca pod koniec dnia pracy nie musi zawozić dziennego utargu do oddalonego oddziału banku lub ponosić dodatkowych opłat za możliwość skorzystania z wpłatomatu. Wystarczy, że zdeponuje go w jednej spośród setek placówek Monetii, które są zwykle usytuowane w pobliżu centrów handlowych i usługowych.

Główne korzyści tego rozwiązania:

 • oszczędność czasu
 • brak kosztów związanych z koniecznością przetransportowania utargu do oddziału banku obsługującego przedsiębiorcę
 • konkurencyjne opłaty w porównaniu z korzystaniem z bankowych wpłatomatów
 • większe bezpieczeństwo – Monetia przejmuje odpowiedzialność za powierzone jej środki
 • łatwość podjęcia środków następnego dnia z uwagi na dogodną lokalizację placówki Monetii

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45