Sektor finansowy

Outsourcing bankowy.

1. Outsourcing bankowy

W oparciu o silne zaplecze kompetencyjne i organizacyjne Monetia na zlecenie banku organizuje, uruchamia i prowadzi stacjonarną placówkę bankową z wykorzystaniem brandingu zleceniodawcy. Jednocześnie  spółka gwarantuje obsługę klientów zgodnie z najwyższymi bankowymi standardami jakości i bezpieczeństwa transakcyjnego.

Poza obsługa transakcyjną klientów banku, usługa może być rozwinięta o tzw. fulfilment, pozwalający na dystrybucję produktów kredytowych.

Do główny korzyści rozwiązania należą:

 • Możliwość prowadzenia pełnej obsługi bankowej w lokalizacjach nieobjętych własną siecią banku, a przez to zyskanie przewagi konkurencyjnej na tych rynkach
 • Pozyskanie nowych grup klientów w lokalizacjach oddalonych od siedziby banku bez konieczności inwestowania dużych środków w uruchomienie własnej placówki i prowadzenia działań marketingowych
 • Wzrost sprzedaży i przychodu bez angażowania i zatrudniania pracowników
 • Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa realizowanym transakcjom dzięki obsłudze przez profesjonalnych kasjerów, Monetia ponosi odpowiedzialność za wszystkie przyjęte wpłaty

2. Outsourcing kasowy

Monetia na zlecenie organizuje i prowadzi punkt kasowy pod marką banku. Obsługa obejmuje przyjmowaniu wpłat na dowolne konto bankowe oraz wypłaty gotówkowe. Obsługa kasowa Monetii pozwala bankowi pozyskiwać nowe grupy klientów w miejscowościach, w których nie ma własnych placówek.

Usługa stwarza możliwość:

 • pozyskanie nowych grup klientów w lokalizacjach oddalonych od siedziby banku bez konieczności inwestowania własnych środków w uruchomienie własnej placówki i prowadzenia działań marketingowych
 • generowanie dodatkowej sprzedaży i przychodu bez angażowania i zatrudniania pracowników
 • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa realizowanym transakcjom dzięki obsłudze przez profesjonalnych kasjerów, Monetia ponosi odpowiedzialność za wszystkie przyjęte wpłaty

Możliwe modele współpracy:

 • w lokalizacji wskazanej przez instytucję finansową
 • w placówce uruchomionej wg potrzeb banku
 • istnieje także możliwość odmiejscowienia wpłat od miejsca zamieszkania klienta końcowego, dzięki czemu może terminowo regulować płatności przebywając w podróży lub na urlopie

3. Konsorcjum w przetargach na obsługę finansową jednostek samorządu terytorialnego

Jako krajowa instytucja płatnicza z licencją KNF i statusem instytucji zaufania publicznego, Monetia jest zapraszana przez banki do udziału w przetargach na obsługę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Spółka występuje wtedy w roli konsorcjanta na rynku lokalnym, odpowiedzialnego za organizację i realizację obsługi transakcyjnej wypłat i wpłat interesantów JST na konta urzędu.

Podstawowa korzyścią dla banku jest spełnienie warunków formalnych przetargu i możliwość przystąpienia do niego. W efekcie otwiera to możliwość pozyskania i obsługi finansowej istotnego klienta instytucjonalnego w zakresie produktów kredytowych i inwestycyjnych, podczas gdy stacjonarna obsługa transakcyjna na miejscu realizowana jest w oparciu o zasoby Monetii.

4. Fulfilment

Monetia jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę fulfilmentu. Jest ona wsparciem onlinowych kanałów dystrybucji produktów bankowych, tj. zdalne otwarcie rachunku, zakup kredytu  czy pożyczki, umowa o wydanie karty kredytowej.

Fulfilment jest idealnym rozwiązaniem dla banków, których klienci deklarują w kanale online zakup lub zmianę zakresu usługi, wymagające dopełnienia formalności w postaci papierowej umowy.

Monetia w oparciu o dane dostarczone online przez bank generuje umowę uzupełniając ją o dane klienta końcowego i udostępnia ją mu do podpisu w dowolnej placówce swojej sieci. Przed złożeniem podpisu na umowie, dane osobowe klienta są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości.

Usługa wspiera banki w uzyskaniu takich efektów, jak:

 • bezpieczeństwo transakcji i ważność umowy – bank ma pewność, że dokumenty zostały podpisane przez osobę upoważnioną. Dzięki weryfikacji danych klienta przez pracowników Monetii nie ma ryzyka, że umowę podpisała osoba trzecia – sąsiadka, czy członek rodziny
 • obniżenie kosztów przygotowania umowy – koszt druku ponosi Monetia
 • możliwość wprowadzenia elektronicznej obiegu dokumentów  – bank przesyła do Monetii umowę w wersji elektronicznej i zwrotnie otrzymuje skan podpisanego dokumentu
 • redukcja kosztów dostarczenia umowy do klienta –  fulfilment eliminuje opłaty za usługi firm kurierskich, ponieważ umowa czeka na klienta w placówce Monetii
 • skrócenie czasu zawarcia umowy – usługa eliminuje wielokrotne wizyty kurierów podczas nieobecności klienta i ponowne wysyłanie umowy w przypadku zwrotów korespondencji lub podpisu przez osobę nieupoważnioną
 • wzrost komfortu obsługi klienta końcowego, który nie jest już skazany na umawiania się i czekanie na kuriera. Sam wybiera czas i placówkę, w której złoży podpis pod umową.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45