Monetia konsekwentnie umacnia pozycję lidera

24

11.2015

24 listopada 2015

Już co piąty Urząd Skarbowy w Polsce współpracuje z Monetią

Monetia, spółka portfelowa Capital Partners TFI, konsekwentnie umacnia swoją wysoką pozycję na rynku dostawców usług płatniczych w sektorze public. W efekcie  wygranych przetargów spółka obsługuje już niemal 20 proc. wszystkich urzędów skarbowych w kraju, to o 8 p.p. więcej niż jeszcze w czerwcu br.

Obecnie Monetia prowadzi obsługę kasową już dla ponad 20% urzędów skarbowych i stara się o kolejne kontrakty. Polega ona na przejmowaniu od urzędu prowadzenia okienka kasowego w miejscu wskazanym przez US. Zazwyczaj są to dotychczasowe punkty obsługi interesantów, których urzędy głównie z uwagi na optymalizację kosztów i konieczność podniesienia standardów obsługi, nie chcą dalej prowadzić samodzielnie.

Spółka wprowadziła ten model współpracy z instytucjami na początku tego roku w ramach dywersyfikacji swojej oferty. Outsourcing kasowy trafił w potrzeby nie tylko US, ale także jednostek samorządu terytorialnego a nawet samych banków. Umożliwia bowiem optymalizację kosztów po stronie partnera, uproszczenie jego procesów związanych z obsługą gotówki, a także pozyskanie nowych grup klientów za pośrednictwem lub wspólnie z Monetią.

– To, że wygrywamy kolejne przetargi, dowodzi dużego potencjału oferty Monetii i tego, że przynosi ona wymierne korzyści. To także skuteczny sposób na jej dywersyfikację i wzrost udziału Monetii w rynku usług płatniczych. – tłumaczy Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii.

Dzięki współpracy z Monetią urząd może lepiej wykorzystać kompetencje swoich pracowników i obniżyć koszty prowadzenia okienka kasowego. Zyskują także interesanci, którzy poza należnościami na rzecz urzędu skarbowego, zyskali możliwość jednoczesnego uregulowania innych opłat.

Monetia jest właścicielem największej w kraju sieci placówek płatniczych, która obecnie liczby 670 placówek. W ciągu miesiąca odwiedza je ponad pół miliona osób. Wartość transakcji, które obsługują w ciągu roku, bliska jest 3 mld zł. Wśród nich są opłaty abonamentowe i licznikowe wnoszone na rzecz ponad 350 partnerów korporacyjnych spółki, tj. zakładów energetycznych, wodociągów czy firm telekomunikacyjnych.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45