Monetia Gepardem Biznesu

27

07.2017

27 lipca 2017

Instytut Europejskiego Biznesu przyznał Monetii tytuł Geparda Biznesu za 2016 r. W rankingu znalazły się firmy o największej dynamice wzrostu wartości rynkowej w okresie III’15-III’16. W tym czasie Monetia zwiększyła swoją wartość rynkową o 112%.

Warszawa, 18 lipca 2017 r. – Motorem szybkiego wzrostu wartości rynkowej Monetii, obok dynamicznej i profesjonalnej kadry menadżerskiej, jest trafna identyfikacja i zagospodarowywanie pojawiających się nisz rynkowych. Spółka ma zdolność do sprawnej dywersyfikacji oferty i projektowania rozwiązań dokładnie do bieżących potrzeb instytucji sektora public i finansowego.

Ta strategia zapewniła Monetii szybki awans na pozycję lidera outsourcingu transakcyjnego realizowanego dla urzędów skarbowych. Obecnie udział spółki w tym rynku wynosi ponad 30%. Wśród kluczowych grup klientów instytucjonalnych Monetii są także jednostki samorządu terytorialnego, sądy oraz banki. Tym ostatnim spółka, poza outsourcingiem kasowym, oferuje możliwość uruchomienia we wskazanej lokalizacji w pełni funkcjonalnego oddziału wraz z zapewnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry front-office.

– Wspieramy naszych klientów w tych obszarach i działaniach, które według analiz wymagają optymalizacji kosztowej lub organizacyjnej. – wyjaśnia Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii – Dla dużych przedsiębiorstw, obsługujących klientów masowych, prowadzimy obsługę przyjmowania wpłat gotówkowych. W urzędach, przyjmujących licznych interesantów z gotówką, uruchamiamy lub usprawniamy procesy obsługi transakcyjnej i zarządzania przepływem odwiedzających. Bankom umożliwiamy obecność i utrzymanie klientów w miejscach, w których same nie uruchomiłyby swoich placówek.

Spółka realizuje swoją strategię poprzez systematycznie rozbudowywaną sieć placówek stacjonarnych, która obecnie liczy już 730 oddziałów. Kadrę Monetii tworzą wyspecjalizowani eksperci lokalnego rynku finansowego, co ułatwia spółce identyfikację nisz oraz kształtowanie konkurencyjnej polityki cenowej. Roczne obroty spółki w ubr. sięgnęły 3,5 mld zł.

Gepard Biznesu to w ciągu ostatnich miesięcy kolejna prestiżowe wyróżnienie przyznane Monetii za dynamiczny rozwój i wzrost pozycji rynkowej. Gepardy Biznesu to konkurs prowadzony od 2006 r. Dotychczas Instytut przeanalizował wyniki finansowe 80 tys. przedsiębiorstw i banków działających w Polsce. Dane do badań Instytutu dostarczają niezależne wywiadownie gospodarcze InfoCredit i Bisnode. Zgodnie z nimi Monetia zdobyła tytuł Geparda Biznesu 2016 Województwa Mazowieckiego za zwiększenie wartości rynkowej spółki o 112%.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45