PGE Obrót S.A.

20 czerwca 2014

W imieniu PGE Obrót S.A. potwierdzamy dotychczasową, wieloletnią współpracę z Monetia Sp. z o.o. w zakresie obsługi kasowej i oceniamy ją jako pozytywną. Rekomendujemy Monetia Sp. z o.o. jako solidnego partnera do wykonywania powierzonych zadań.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45