PGE Obrót S.A.

19 czerwca 2014

PGE Obrót Spółka Akcyjna podsumowując kilkuletnią współpracę w zakresie obsługi kasowej z Monetia Sp. z o.o. (…) uznaje współpracę za bardzo dobrą. Potwierdza wysoki stopień profesjonalizmu, rzetelności i sprawnego działania. Powierzone Monetii zadania wykonywane są bez zastrzeżeń. Jest to instytucja godna zaufania i polecenia.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45