Udział Monetii na rynku obsługi urzędów skarbowych wzrósł do 30%

14

09.2016

14 września 2016

Monetia, spółka portfelowa TFI Capital Partners, obsługuje już co trzeci urząd skarbowy. Sektor public obecnie odpowiada za 17% przychodów spółki. Firma zapowiada dalszą ekspansję i wzrost udziału sprzedaży w segmencie klientów instytucjonalnych do 50% ogółu przychodów.

Nowo pozyskane urzędy podlegają organizacyjnie Izbie Skarbowej w Katowicach. Monetia zacznie obsługiwać ich okienka na przełomie 2016/2017 r.

Kolejne trzy urzędy skarbowe wybrały outsourcing kasowy Monetii do obsługi płatności gotówkowych od ludności. Spółka, współpracując ze 120 spośród 400 US-ów, jest na tym rynku liderem. Usługa jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie urzędów rozwiązaniami efektywnościowymi, przynoszącymi optymalizację kosztową, organizacyjną i jakościową. Outsourcing punktu przyjmującego wpłaty gotówkowe może wygenerować oszczędności o równowartości sięgającej 60% dotychczasowych kosztów.

– Wymierne obniżenie kosztów to dla urzędów najważniejszy cel – mówi Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii – Jednak korzyści jest więcej. Przejmując obsługę punktu, zobowiązujemy się do zapewnienia jego stałego funkcjonowania, bez względu na urlopy czy chorobę personelu. Także oferta detaliczna w obsługiwanych przez nas okienkach jest bogatsza od możliwości urzędu. Klienci indywidualni, przy okazji wizyty w US, mogą nie tylko uregulować składki, ale także opłacić rachunki, wypłacić gotówkę poprzez POS czy skorzystać z prostych produktów finansowych, których jesteśmy dystrybutorem. W połączeniu z wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników, przynosi to efekt wzrostu profesjonalizmu urzędu.

Outsourcing kasowy jest elastyczną usługą, każdorazowo dostosowywaną do możliwości i oczekiwań konkretnej instytucji. Pojawiał się w portfelu Monetii, jako element dywersyfikacji oferty i struktury przychodów.

– Rynek płatności gotówkowych w Polsce nadal jest duży. Nie sądzę, by jego potencjał w ciągu kilku najbliższych lat znacząco się obniżył, jednak z drugiej strony trudno tu oczekiwać dynamicznego rozwoju – dodaje Jóźwiak – Będziemy poszukiwać kolejnych nisz, które pozwolą na zwiększenie naszego udziału w obsłudze gotówkowych płatności masowych do 20%. Skutecznie realizujemy strategię organicznego rozwoju, jednocześnie też planujemy przyszłość. Stąd właśnie intensywne prace nad dywersyfikacją oferty i aktywne pozyskiwanie klienta instytucjonalnego. Chcemy, by za 2-3 lata sprzedaż uzyskiwana z oferty dla biznesu osiągnęła poziom 50% naszych przychodów.

Obecnie z outsourcingu kasowego Monetii korzystają głównie urzędy skarbowe, jednostki samorządu terytorialnego, banki. Spółka będzie ubiegać się o obsługę kolejnych US. Prowadzi zaawansowane rozmowy z sądami, które coraz częściej zgłaszają zainteresowanie usługą. Sektor public przynosi Monetii 17% przychodu, który za 2015 r. wyniósł 32,3 mln PLN.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45